AB InBev lever upp till förväntningarna | Tid

Yara
Share:

Öljätten AB InBevs försäljning under andra kvartalet slog analytikernas förväntningar. Investeraren är dock inte nöjd. Möjligen på grund av de platta vinstutsikterna och det långsamt sjunkande skuldberget.

Stella Artois-Brauer AB InBev

Det var en stark andra kvartal. Intäktstillväxt (+11,3%), volymtillväxt (+3,4%) och justerad bruttorörelsevinsttillväxt (EBITDA; +7,2%) växte snabbare än analytikerna hade förutspått (se diagram).

Och detta trots oroligheterna i Kina. Där orsakade coronaviruset ett fult hus under andra kvartalet. Regeringen placerade invånare i miljonstäder under strikt karantän. Det gjorde att de inte kunde gå till kaféet.

Som ett resultat led AB InBev mer än sina konkurrenter. Medan industriförsäljningen sjönk 5 procent i Kina, sjönk AB InBevs försäljning med 6,5 procent. Men förbättring kommer. Livet har i stort sett återgått till det normala i juni, och AB InBev redovisade mer än 5 procents tillväxt på årsbasis den här månaden.

blomstrande Brasilien

Lyckligtvis för AB InBev kompenserade andra nyckelländer mer än för det. Mexiko (+20 %) och Colombia (+30 %) steg kraftigt, liksom Brasilien (+26,8 %). Den senare står för nästan en femtedel av koncernens omsättning. Försäljningstillväxt ökade vinsten. Till exempel i Brasilien ökade EBITDA med 34,4 procent.

-6 %

Kina

I Kina påverkades AB InBev av strikta Covid-restriktioner, vilket resulterade i en omsättningsminskning med 6 %.

Trots bättre än väntat resultat föll AB InBev-aktien nästan två procent på Brysselbörsen på torsdagsmorgonen. En möjlig förklaring är att AB InBev inte har höjt sin helårsguidning.

Det belgisk-brasilianska bryggeriet förväntar sig fortfarande en EBITDA-tillväxt på 4 till 8 procent. “Utsikter kan ibland vara kontroversiella”, säger Jefferies Stock Exchange. AB InBev förväntas höja sin guidning för tredje kvartalet till 6-8% vinsttillväxt.

Inflation

Detta kommer fortfarande att vara mycket mindre än förra årets tillväxt på 11,8 %. Inflation gör att försäljningen växer snabbare än vinsten. AB InBev kan kompensera för stigande kostnader, men inte till 100 %, och det är inte problemfritt. Medan AB InBev växte under andra kvartalet sjönk EBITDA-marginalen med 127 punkter till 34,5 %.

ING-börsen ser också AB InBevs långsamma nedgång i sin skuldkvot som en förklaring till den svaga reaktionen på börsen. AB InBevs totala skuld har minskat med 5,5 miljarder dollar under de senaste sex månaderna till 83,3 miljarder dollar. Nettoskulden minskade med 300 miljoner euro till 75,9 miljarder euro. Nettoskulden minskade från 3,96 gånger EBITDA till 3,86 gånger. AB InBev har i flera år försökt få upp skuldkvoten, som påverkar aktiekursen, till ungefär hälften av dess EBITDA. Skuldkvoten steg mycket mer än 4 gånger under 2016 när AB InBev förvärvade sin huvudkonkurrent SABMiller.

Ju längre skuldkvoten är hög, desto längre kommer investeraren att behöva vänta på högre utdelningar. De senaste åren har AB InBev sänkt sin utdelning flera gånger i kampen mot ett skuldberg. Under räkenskapsåret 2017 fick investerare fortfarande 3,60 € brutto per aktie. Det fanns fortfarande 50 cent kvar förra året.