Villkor och bestämmelser

Dessa villkor gäller för din tillgång till och användning av allt innehåll, alla produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen (”tjänster”) som drivs av (”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din tillgång till våra tjänster förutsätter att du accepterar, utan ändring, alla villkor som finns här och alla andra företagsregler och policyer som publicerats och som kan komma att publiceras av oss från tid till annan.

Läs avtalet noggrant innan du går in på eller använder våra tjänster. Genom att få tillgång till eller använda någon del av våra tjänster godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av villkoren får du inte komma åt eller använda våra tjänster.

Immateriella rättigheter

Detta avtal överför inte från oss till dig någon av våra eller någon tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom ska förbli (mellan parterna) enbart hos oss och deras licensgivare.

Tjänster från tredje part

När du använder tjänsterna kan du komma att använda tjänster, produkter, programvara, plug-ins eller applikationer från tredje part (”tjänster från tredje part”).

Om du använder tjänster från tredje part förstår du att:

All användning av tjänster från tredje part sker på egen risk och vi är inte ansvariga för webbplatserna eller tjänsterna från tredje part.
Du bekräftar och godkänner att vi inte ska vara ansvariga för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av användningen av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.
Konton

Om du behöver ett konto för att använda någon del av våra tjänster, samtycker du till att ge oss fullständig och korrekt information när du registrerar dig för ett konto.

Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du är ansvarig för att hålla din kontoinformation uppdaterad och ditt lösenord säkert.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för alla konton som du använder för att få tillgång till tjänsten. Du får inte dela eller missbruka dina åtkomstuppgifter. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller om någon annan säkerhetsöverträdelse.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av din tillgång till alla eller delar av våra tjänster när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan.

Om du vill säga upp avtalet eller ditt konto kan du helt enkelt sluta använda våra tjänster.

Alla bestämmelser i avtalet som till sin natur bör överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser som reglerar äganderätt, friskrivning av garantier, skadestånd och begränsning av ansvar.

Ansvarsfriskrivningar

Våra tjänster tillhandahålls ”I befintligt skick” och ”i befintligt skick”. och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Varken vi eller våra leverantörer och licensgivare garanterar att våra tjänster kommer att vara felfria eller att tillgången till dem kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster från våra tjänster efter eget gottfinnande och på egen risk.

Behörighet och tillämplig lag

Om inte tillämplig lag föreskriver något annat ska avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster regleras av lagarna i .

Den rätta platsen för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster är de statliga och federala domstolarna i .

Ändringar

förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor.

Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att lägga ut dem på vår webbplats eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande eller annat meddelande innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet kommer att ge dig en rimlig tid innan de nya villkoren träder i kraft.

Om du inte samtycker till våra ändringar måste du sluta använda våra tjänster under den angivna varselperioden eller efter att ändringarna har trätt i kraft.

Din fortsatta användning av våra tjänster kommer att omfattas av de nya villkoren.

 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)