Är nedgången på den svenska bostadsmarknaden ett förebud för resten av Europa?

Yara
Share:

Huspriserna i Sverige sjönk med 6 procent på bara två månader. Riksbanken spår en ännu större korrigering. “Det kan hända resten av Europa också”, varnar ekonomer.

Huspriserna i Sverige sjönk med 3,8 % i juni jämfört med föregående månad. Det är den största minskningen på 14 år. Priserna har justerats med 6 procent på bara två månader. I huvudstaden Stockholm sjönk priserna 8 % från toppnivån i mars.

Bara under 2017 och 2008 upplevde den svenska fastighetsmarknaden en ännu större nedgång detta århundrade, med priser som föll med 10 respektive 16 procent. Hösten är dock inte över ännu. De första uppgifterna för juli från fastighetsmäklare talar om ett ytterligare prisfall.

– Pressen på bostadspriserna kommer från alla håll, förklarar fastighetsmäklaren Erik Olsson. ”På grund av hög inflation, framför allt för energi och mat, finns det mindre kvar till hushållen i slutet av månaden. Dessutom har räntorna stigit kraftigt, vilket gör lånen dyrare.”

Höjande räntor

I slutet av juni höjde Riksbanken räntorna med 50 punkter till 0,75 procent. Ekonomer räknar med ytterligare 50 punkter i september efter att inflationen nått en topp på 8,5 procent. Centralbanken räknar med att höja räntorna till 2 % i början av 2023. De långa räntorna steg till 1,4 procent, även om de har sjunkit något de senaste månaderna på grund av rädsla för en lågkonjunktur.Bara vid en nedgång på 35 till 40 procent hotar inte hus som pantsäkerhet längre att täcka lån.

Centralbanken varnar för att fastighetspriserna kan falla så mycket som 16 procent i slutet av 2024. Även om hon inte ser det som en katastrof. Detta kommer att föra tillbaka priserna till nivåer före pandemi. Långivare kommer att ta itu med detta. Bara vid en nedgång på 35-40 procent hotar inte hus som säkerhet på bolån längre att täcka lån.

Centralbanken påminner om att svenska hushåll ockuperar sina hus och lägenheter relativt lite. För nya lån är egeninsatsen i genomsnitt 33 procent.

husträd

– Den svenska fastighetsmarknaden kan vara ett förebud om vad som kommer att hända i många europeiska länder, säger Nordea, Skandinaviens största bankkoncern. “Även om prisfallet kommer sannolikt att bli mindre uttalat. Vi får inte glömma att Sverige hade en bostadsboom. Mellan 2010 och 2021 har svenska bostäder stigit i pris med 82 procent, jämfört med en prisuppgång på 32 procent i euroområdet.”

Svenska fastighetsaktier korrigerade kraftigt. Stockholm OMX fastighetsindex har halverats sedan nyår. Bostadsprojektutvecklaren Bonava

föll med 60 procent, även om det också beror på att företaget var verksamt i St Petersburg, Ryssland, där det upphörde med sin verksamhet. Ägaren till huset Wallenstam

sjönk med 47 %.