Arbetstillstånd för 120 förare återkallade från containerfartyg ACT, företaget bestrider beslut

Yara
Share:

Statliga inspektionstjänster har återkallat arbetstillstånden för minst 120 Antwerp Container Transport (ACT)-förare. Det rapporterar hamntidningen Flows, och nyheten bekräftas av ACT. Enligt företaget är detta ett möjligt misstag från det förflutna.

Efter att ha kontrollerat ACT rapporterades det att arbetstillstånden för turkiska förare har annullerats. Enligt facket ACV berör detta 161 förare, containerfartyget ACT bestrider detta och säger att endast 120 förare berörs.

ACT säger att han är förvirrad och inte förstår inspektörens beslut. Kanske var detta ett misstag från några år sedan. Containerfartyget i Antwerpen bestrider beslutet och planerar att anställa nya förare.

“Vi vill betona att alla förare här i Belgien är kontrakterade och kompenserade i enlighet med belgiska lönestandarder, och att vi alltid har tagit och registrerat alla utländska förare hit ordentligt”, sa ACT i ett uttalande.

“Resultaten av den här utredningen, i vilken vi har samarbetat fullt ut, är fortfarande ifrågasatta av oss och kan absolut inte vara ett skäl att återkalla arbetstillstånd för förare med omedelbar verkan och utan någon form av överklagande eller försvar.” tills vidare.