Belgien kräver undantag från den europeiska gasberedskapsplanen | VTM NYHETER

Yara
Share:

Tillsammans med tio andra europeiska länder kräver Belgien dispens från åtagandet att minska gasförbrukningen med 15 procent under kommande höst och vinter. Här är vad De Tijd skriver idag. Europeiska kommissionen förklarade det planenAvtalet, som godkändes av medlemsländerna i går kväll, togs upp till diskussion förra veckan för att förbereda medlemsländerna på ett scenario där Ryssland helt stänger av gasventilen.

Vårt land ber om ett undantag, eftersom Belgien är ett strategiskt gastransitland. “Endast 25 % av den gas vi tar emot via pipelines från Storbritannien, Norge och LNG-tankfartyg är för vårt eget bruk. Vi exporterar de återstående 75 procenten till utlandet”, sa en källa i diplomatiska kretsar.

Gasexporten har nu maximal kapacitet via rörledningar till Nederländerna och Tyskland. Om Belgien minskar gasförbrukningen med 15 procent kommer vi inte att kunna exportera dessa besparingar till grannländerna. Vi kan inte heller lagra gas i vårt land eftersom vi inte har tillräckligt med lagerutrymme. Som ett resultat måste vi begränsa importen. Det innebär att ge upp gastankfartyg som levererar flytande naturgas till oss från utlandet.

“Straffad för ett transitland”

Enligt De Tijd är det här en mycket känslig fråga ur politisk synvinkel. Det skulle innebära att Belgien fortsätter att försörja grannländerna så mycket som möjligt samtidigt som befolkningen och företagen tvingas spara rejält på konsumtionen. ”I princip har vi svårt för det här. Vi straffas för att vi är ett transitland”, låter det i regeringskretsar.

Även Frankrike, Spanien, Grekland och Italien kräver ett undantag eftersom de är viktiga transitländer, liksom Belgien. Där råder samma känsla som vi: de känner att de måste betala för den förestående bristen i Tyskland. Förbundsrepubliken Tyskland har i åratal misslyckats med att bli mer oberoende av rysk gas, vilket nu hotar en stor ekonomisk kris om Rysslands president Vladimir Putin stänger gasventilen.

Se: EU-kommissionen vill minska gasförbrukningen med 15 procent