Brandförsäkringen blir dyrare | Standard

Yara
Share:

Efter priserna på energibärare och bränsle växer också brandförsäkringspremierna. Det finns två anledningar till detta: dyrare byggmaterial och en ökning av naturkatastrofer.

Brandförsäkringen är kopplad till Abexindex. Detta följer förändringen i husbyggnadskostnaderna och beräknas utifrån byggherrens löner och materialpriser. De har blivit mycket dyrare på grund av coronakrisen och kriget i Ukraina. Det återspeglas i indexet: i den senaste beräkningen steg det med nästan 9 procent jämfört med samma period förra året.

Ska du nu betala 9% mer? “Premier tenderar att stiga i en långsammare takt än index”, säger Peter Wils från försäkringsparaplyorganisationen Assuralia. – Så, din premie blir dyrare, men inte med 9 procent. Hur mycket beror på vad som återstår i bostadspolitiken.

Utöver ökningen av Abex-index kommer det faktum att vissa försäkringsbolag har höjt sina räntor. “Det har att göra med naturkatastrofer de senaste åren”, säger Wils. “Många fler stämningar har lämnats in. Försäkringsbolagen måste balansera balansen. De förblir trots allt kommersiella entreprenörer.”

Abex-indexet förväntas stiga igen vid nästa beräkning.