Byte av ordförande i Advisory Board of Exhibitors SPS • Pump NL

Yara
Share:

Fem år senare överlämnar Christian Wolf klubban från SPS Exhibitor Advisory Board till Steffen Winkler.

Christian Wolf, VD för Hans Turck GmbH & Co. Efter fem år lämnar KG över ordförandeskapet i SPS Exhibitor Advisory Board till Steffen Winkler, CSO Business Unit Automation på Bosch Rexroth AG.

SPS Exhibitor Advisory Board

Advisory Board stöder arrangören Mesago Messe Frankfurt GmbH i utvecklingen av strategin och vidareutvecklingen. Vissa medlemmar har varit frivilliga medlemmar i många år. “Christian Wolf har spelat en viktig roll i vår nya varumärkesstrategi och på vägen mot en digital framtid, såväl som under coronaperioden”, säger Martin Roszkowski, VD för Mesago Messe Frankfurt GmbH. ”Lyckligtvis fortsätter han att stödja oss som permanent medlem i advisory board. “

byte av ordförande

Wolf uttrycker i sin tur sin tacksamhet till alla som stöttat honom under de senaste fem åren. ”Det har varit en intressant och berikande tid, särskilt under de senaste två utmanande åren. Men det nära samarbetet mellan advisory board och mässarrangörerna har gjort det möjligt för oss att ta viktiga steg i den internationella och digitala sfären.”

Byte av ordförande för SPS-utställarens rådgivande råd
Steffen Winkler, CSO Business Unit Automation på Bosch Rexroth AG.

Han bestämmer sig för att önska Winkler lycka till. Han i sin tur ser fram emot sin nya roll i vad han anser vara den viktigaste mässan för automation, där han har deltagit i 26 år som besökare, utställare och fan.