Demir ber om mer information om Tessenderlo gaskraftverk: påståendet är otillräckligt underbyggt | Interiör

Yara
Share:

Demir hade redan avslagit en ansökan om ett gaseldat kraftverk i Tessenderlo i oktober förra året. Men sedan bestämde sig Tessenderlo Group ansöka om en ny licens som tog hänsyn till ministerns argument. Till exempel, jämfört med den tidigare avvisade ansökan, minskade ammoniakutsläppen med två tredjedelar från 103 ton till 30 ton. Utsläppen av kväveoxider (NOx) ska också minska från 342 ton till 300 ton.


Citat

Att vara godtrogen när man söker miljötillstånd är sällan en bra idé.

Garderobsjärn

Men enligt ministern behöver olika frågor ställas om den tekniska grunden för filen. Det är till exempel inte klart hur utsläppsminskningar garanteras. “Det är inte klart hur detta tekniskt uppnås. Och detta är mycket viktigt för den nya bedömningen, säger Demirs kabinett i ett pressmeddelande. “Glädje i miljötillståndsansökningar är sällan en bra idé.”

Därför uppmanas Tessenderlo-gruppen att tillhandahålla ytterligare teknisk information.

Sedan kommer en ny offentlig utredning att organiseras. Ytterligare 730 invändningar lämnades in under den offentliga utredningen som ägde rum i april och maj. En ny rekommendation från Regional Commission on Environmental Licensing kommer också att krävas. “Högst 60 dagar kommer att avsättas för detta”, rapporterar ministern om hela förfarandet.