Det ämne som det beror på om hårsäcken lever eller dör

Yara
Share:

Det visar sig att ett ämne avgör om cellerna i våra hårsäckar delar sig eller dör. Och detta är viktig kunskap vid behandling av håravfall och mycket mer.

Hårsäckar är en intressant del av vår kropp. Medan många vävnadstyper, såsom de i levern och magen, inte regenererar och växer celler förrän de är skadade, gör hårsäckarna detta hela tiden.

När forskarna tittade närmare på dessa hårsäckar såg de att ett protein, TGF-beta, styr både processen för celldelning i hårsäckarna och bildandet av nya celler, och processen för celldöd.

Om någon bidrar med exakt rätt mängd av detta ämne stimulerar det celldelningen, om någon bidrar för mycket så inträffar celldöd. Men när hårsäcken dör förloras inte reservoaren av stamceller. Om dessa celler får rätt signaler kan en ny hårsäck helt enkelt växa ut igen.

Nu vill forskare bättre förstå hur protein regleras och vilka gener som är inblandade. De hoppas att de en dag kommer att förstå detta tillräckligt bra för att ta itu med både reparation av hudsår, vilket också kräver tillväxt av hårsäckar, och skallighet.

Läs mer: Kemikalien som styr liv och död i hårsäckarna.