En av fem bostadsköpare i Flandern tecknar ett digitalt försäljningsavtal | Interiör

Yara
Share:

Idag skriver var femte bostadsköpare i Flandern på ett digitalt försäljningskontrakt. Detta bevisas av data från fastighetsexperten Hillewaere Vastgoed. Branschförbundet CIB Vlaanderen förutspår också att det i år kommer att finnas lika många onlinesignaturer som under kronåret 2020. “Den digitala trenden är helt etablerad och kommer inte att försvinna”, säger CIB Flanders kommunikationsdirektör Christoph Thijs.

Att köpa och sälja bostad digitalt är en relativt ny företeelse som har fått ett stort uppsving på grund av coronavirus-pandemin. “Naturligtvis, i slutet av 2021, när registreringsavgifterna ändrades, såg vi en märkbar topp i onlinesignering”, säger Hillevaer Vastgoed.

“Under 2019 undertecknades avtalet mycket sällan digitalt”, säger Thijs. ”När regeringen införde kontaktbegränsningar för oss började digitala signaturer utvecklas snabbt. Som ett resultat signerades 18 277 digitala signaturer under 2020.”

Sedan 1 januari i år har minst vart femte försäljningskontrakt skrivits digitalt med en fastighetsexpert. Det är fantastiskt: mestadels “vanliga” – projektutvecklare och personer som är bekanta med fastighetstransaktioner och praktiskt taget inte har några ytterligare frågor lägger sina EDS under kontraktet.

Men en digital signatur är också intressant för personer för vilka det är fysiskt omöjligt att vara närvarande, till exempel sjuka personer eller personer som bor utomlands.