En vätgasanläggning som drivs av flytande solpaneler är på väg

En vätgasanläggning som drivs av flytande solpaneler är på väg

Yara
Share:

Essent och solparksspecialist börjar arbeta senare i år Solinor byggandet av en soldriven vätgasanläggning nära Gelderlandfloden. Detta är en 4 MW elektrolysanläggning som kommer att omvandla hållbart genererad el till väte och restvärme.

Vätgasanläggningen drivs till 25 procent av lokal solenergi, medan de återstående 75 procent kommer från sol- och vindkraft från Nederländerna som försörjs via nätet. Flytande solpaneler ska installeras på platsen som kommer att ge totalt 10,5 MW solenergi. För att utnyttja lokal solenergi optimalt och endast fungera vid tidpunkter då verklig vind- och solenergi genereras, används ett batteri som tillfälligt lagrar elektricitet.

De två företagen arbetar tillsammans på lösningar för att leverera producerat väte till lokala konsumenter. Detta kan göras till exempel med väg eller direkt pipeline. Till exempel kan du överväga en hamn med en vätgastankstation för fartyg och regionala industrier som tegelfabriker och stora distributionscenter för att göra deras transporter mer hållbara.

Projektet är för närvarande i stadiet för att få tillstånd och subventioner. Om allt går enligt planerna kommer bygget av vätgasanläggningen att påbörjas i slutet av 2023.

Källor:
De skulle, Solinor

« Föregående inlägg Nästa inlägg »