Facebook gör det enkelt för fransmän att välja bort cookies och därmed undvika böter

Yara
Share:

Spårningscookies borde helt enkelt inte existera. Att söka i vår data har hittills gjort mer skada än nytta. Visst finns det tjänster/produkter som Google (kartor, sökmotor) som delvis har rätt att existera på grund av detta, men Google tjänar mycket pengar på vår data och hittar därför på fler och fler sätt att få (ännu mer) dessa uppgifter.
Och ännu värre, även regeringar drar nytta av det, och vår egen regering är inte tillräckligt kompetent och med tvivelaktiga avsikter att behandla vår data. För att inte tala om vad andra regeringar vill ha av din data. Goda utsikter är…

Ett annat tips om information: när jag ansökte om sjukförsäkring fick jag veta att denna försäkring inte gick att teckna eftersom jag tog för stora risker.
Jag blev mycket förvånad och efter förhör visade det sig att jag bland annat på grund av att jag har psoriasis och en ångestsyndrom (flygrädsla vars behandling framgångsrikt avslutades) inte längre är berättigad till denna försäkring. Hur psoriasis kommer att leda till funktionsnedsättning är ett mysterium för mig, och varför skulle jag ens få diagnosen på grund av flygrädslan om den fortsätter att förfölja mig resten av mitt (arbets)liv, oavsett vad jag gör med den här diagnosen?

Från och med nu ska jag tänka bra när jag går till läkaren i ett ärende och vad som kommer att skrivas in i min journal…
Min utgångspunkt blir att vi Allt borde gömma sig. Och det gäller alla tills samhället blir friskare med personuppgifter igen.