Frågan om exakt hur Europa ska spara på gasen blir allt starkare.

Yara
Share:

Det som ansågs vara ett svårt förhandlingsmöte kom överraskande snabbt överens på tisdagen. Det var nödvändigt att göra något – det blev klart efter nyheten om upphörandet av ryska gasleveranser. Vid lunchtid var avtalet redan på plats: under de kommande månaderna kommer de europeiska medlemsländerna tillsammans att använda 15 procent mindre gas. Frivilligt till en början, men eventuellt obligatoriskt om det är akut.

Enhälligheten i medlemsstaterna måste mutas med en lång rad undantag och eftergifter. Länder som inte är anslutna till det europeiska gasnätet, såsom öarna Irland, Malta och Cypern, är undantagna från alla skyldigheter. Länder som Spanien och Portugal, som har begränsad anslutning till det europeiska nätet, kan också få ett undantag: det de sparar på gas kan inte enkelt levereras till andra länder.

De baltiska länderna kommer också att få en mer flexibel behandling eftersom de är beroende av det ryska elnätet. Vårt land har en speciell status eftersom Belgien med sina LNG-terminaler är mycket viktigt för gastransitering till andra medlemsländer. Det finns också undantag för länder som kan visa att de har fyllt på sina gasreserver mer än vad Europa kräver, eller länder där gas är avgörande för vitala sektorer.

ingen pinne

Finns det länder som misslyckats med att uppnå ett undantag, undrade journalister efter presentationen av avtalet. Det fanns inget svar. Det är känt att det inte var tal om sanktioner. Om länder inte minskar sin gasförbrukning kommer Europa inte att ha en stor pinne än.

Därför är skepsisen fortfarande mycket hög. Om det finns ett åtagande men många länder måste skära ner med mindre än 15 %, vad betyder det för andra medlemsländer? Europeiska kändisar klappade på ryggen och sa att affären var en tydlig signal till Putin. Men vad blir kvar av avtalet om så många länder får undantag? Kommer Europa att överleva vintern utan rysk gas?


Neurath brunkolskraftverk i Tyskland.ANP/EPA-bild

Professor Hendrik Vos (UGent), som är specialiserad på europeisk politik, gör tummen upp. “Det som kom överens om i tisdags är verkligen inte utan mening. Att alla, med undantag för Ungern, som verkligen håller på att bli en paria, lovar att dela smärtan visar att det verkligen finns en känsla av brådska. I början av kriget trodde Putin att medlemsländerna snart skulle rulla på kullerstenen i tvister. Det visar sig ganska annorlunda.

”Vad spelar roll i bakgrunden: många sydliga länder såg också här en möjlighet att skicka en signal till Tyskland, som är mycket beroende av rysk gas. Under eurokrisen fick de höra att de fattat dåliga beslut i åratal och sedan tvingats sitta på blåsor, men nu har rollerna förändrats. Men i slutändan var också de sydliga länderna överens. De förstår också att en lågkonjunktur i Tyskland eller över hela den europeiska kontinenten är dåliga nyheter.”

Dessutom, enligt Vos, markerar affären ett nytt skede i relationerna mellan Ryssland och Europa. Hittills har Europa tyst gått med på att man måste göra affärer med Kreml ett tag. Därför blev det ingen bojkott av gas och olja, även om Europa förstod att det hjälpte till att finansiera kriget mot Ukraina. Under tiden växer medvetenheten om att det är omöjligt att arbeta med denne Putin.

noll AFP-bild

Bild AFP