IMF ännu mer negativt på global ekonomisk tillväxt i år och nästa | Ekonomi

Yara
Share:

I år växer den globala ekonomin långsammare än Internationella valutafonden (IMF) förväntade sig i april. Tillväxten är nu bara hälften av förra året. IMF har kraftigt sänkt sina förväntningar även för nästa år, vilket innebär att tillväxten blir ännu lägre än i år.

Enligt IMF:s prognoser växer euroområdets ekonomi också i långsammare takt. Trots energikrisen, inflationen och utbudsproblemen kommer den fortfarande att förbättras med 2,6 procent i år, men IMF räknade tidigare med en tillväxt på 2,8 procent. En tillväxt på 1,2 procent följer under 2023, 1,1 procentenheter mindre än vad fonden tidigare uppskattat.

IMF säger nu att många av de risker som bedömningen i april förutspådde skulle kunna skada den ekonomiska tillväxten nu har realiserats. Inflationen har stigit ytterligare, och därför har centralbankerna avslutat sina program för köp av tillgångar. De höjde också räntorna. Sammantaget har dessa åtgärder lett till att det finns mindre pengar i ekonomin.

Återigen ser IMF mest vad som kan hindra ekonomisk tillväxt. Till exempel skulle Ryssland helt kunna stänga av gasventilen till Europa, inflationen kan förbli hög längre om arbetsmarknaden förblir stram, och tillväxtmarknader har svårt att betala sina skulder på grund av stigande räntor. IMF ser också risker för social oro om matpriserna fortsätter att stiga.

Inflation

Invånare i utvecklade länder, som de i Europa, USA och Kanada, kommer också att behöva hantera prisökningar längre, som IMF nu förutser. Inflationen kommer att toppa runt 8 procent i sommar och sedan sjunka stadigt fram till slutet av 2023.

Att minska inflationen bör vara en högsta prioritet för länder, eftersom deprecieringen av penningmängden kan hota den makroekonomiska stabiliteten nu och i framtiden. Många centralbanker har redan börjat göra detta. Dessa ingripanden kan skada, säger IMF, men att försena dem kommer bara att skapa ett behov av ännu hårdare ingripanden senare. Riktat bistånd eller skatteåtgärder kan skydda de mest utsatta grupperna.

Samtidigt är det fortfarande viktigt att satsa på energiomställningen. Länderna återgår för närvarande till kol på grund av höga energipriser, men detta bör inte vara mer än en nödåtgärd för att fylla energiklyftan. Enligt IMF visar energikrisen att fokus på ren energi genererad inom våra nationella gränser också kan bidra till nationell säkerhet.

Läs även: Paul D’Hour förklarar vad högre räntor betyder för dig: “Lån blir dyrare, sparkonton betalar sig inte direkt”(+)