Integritetspolicy

Vi förstår att sekretess på nätet är viktigt för användarna av vår webbplats, särskilt när de gör affärer. Detta uttalande reglerar vår sekretesspolicy för webbplatsanvändare (”besökare”) som besöker webbplatsen utan att göra affärer, och besökare som registrerar sig för att göra affärer på webbplatsen och använda de olika tjänster som erbjuds på webbplatsen (”tjänster”) (”auktoriserade kunder”).

”Personligt identifierbar information”

avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som informationen avser, inklusive men inte begränsat till namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, finansiella profiler, nationellt försäkringsnummer och kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information omfattar inte information som samlas in anonymt (dvs. utan att identifiera en enskild användare) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad person.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare. Vi samlar in följande ytterligare information från våra auktoriserade kunder: namn, adress, telefonnummer och e-postadresser för de auktoriserade kunderna, verksamhetens art och omfattning samt arten och omfattningen av den reklamförteckning som den auktoriserade kunden har för avsikt att köpa eller sälja.

Vilka organisationer samlar in information?

Utöver den information som vi samlar in direkt kan våra tredjepartsleverantörer (t.ex. kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som tillhandahåller tjänster som lån, försäkringar och spärrtjänster också samla in denna information från våra besökare och auktoriserade kunder. Vi har ingen kontroll över hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder den personliga information som besökare och auktoriserade kunder lämnar till dem. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som endast fungerar som länkar i distributionskedjan och som inte lagrar, behåller eller använder den information som lämnas till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, för att tillhandahålla relaterade tjänster och för att uppfylla köp- och försäljningsförfrågningar på webbplatsen. Vi kan skicka besökare och auktoriserade kunder e-postinformation om forskning eller köp- och säljmöjligheter på webbplatsen eller information som rör ämnet på webbplatsen. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och auktoriserade kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla begärd information.

Med vem får information delas?

Personligt identifierbar information om auktoriserade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder som vill utvärdera potentiella transaktioner med andra auktoriserade kunder. Vi kan dela aggregerad information om våra besökare, inklusive demografiska uppgifter om våra besökare och auktoriserade kunder, med våra närstående byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att välja att inte längre ta emot information eller kontakter från oss eller från byråer som agerar för vår räkning.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Den personligt identifierbara information som vi samlar in lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda förutom för användning enligt ovan.

Vilka valmöjligheter har besökarna när det gäller insamling, användning och distribution av information?

Besökare och auktoriserade kunder kan välja bort att ta emot oönskad information från oss och/eller våra leverantörer och närstående byråer genom att svara på e-postmeddelanden enligt anvisningarna eller genom att kontakta oss på följande adress

Använder webbplatsen cookies?

Cookies används av flera skäl. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också cookies i säkerhetssyfte för att skydda våra auktoriserade kunder. Om till exempel en auktoriserad kund är inloggad och webbplatsen inte används på mer än 10 minuter loggar vi automatiskt ut den auktoriserade kunden.

Hur används inloggningsuppgifter?

använder inloggningsinformation, inklusive men inte begränsat till IP-adresser, internetleverantörer och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och användning samt samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personlig identifierbar information från besökare och/eller auktoriserade kunder på webbplatsen?

Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personligt identifierbar information som behövs för att utvärdera auktoriserade kunders behörighet att tillhandahålla tjänster. Vår sekretesspolicy omfattar inte deras insamling eller användning av denna information. Utlämnande av personligt identifierbar information för att följa lagen. Vi kommer att avslöja personligt identifierbar information för att följa ett domstolsbeslut eller en stämning eller en begäran om information från brottsbekämpande myndigheter. Vi kommer också att avslöja personligt identifierbar information när det är nödvändigt för att skydda våra besökares och auktoriserade kunders säkerhet.

Hur säkrar webbplatsen personligt identifierbar information?

Alla våra anställda är medvetna om våra säkerhetsprinciper och metoder. Personlig information om våra besökare och auktoriserade kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda som har fått lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar regelbundet våra säkerhetssystem och processer. Känslig information, t.ex. kreditkortsnummer eller nationella försäkringsnummer, skyddas av krypteringsprotokoll som har inrättats för att skydda information som överförs via Internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa webbplatsens säkerhet, kan elektronisk kommunikation och databaser drabbas av fel, obehörig åtkomst och hackning, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att inträffa, och vi är inte ansvariga gentemot webbplatsens besökare eller auktoriserade kunder för sådana händelser.

Hur kan besökare korrigera eventuella felaktigheter i den personligt identifierbara informationen?

Besökare och auktoriserade kunder kan kontakta oss för att uppdatera sin information eller korrigera eventuella felaktigheter genom att skicka oss ett e-postmeddelande.

Kan en besökare radera eller inaktivera den personligt identifierbara information som samlas in på webbplatsen?

Vi tillhandahåller en mekanism för besökare och auktoriserade kunder att ta bort/avaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta . På grund av säkerhetskopiering och radering är det dock inte alltid möjligt att radera en besökares register utan att lämna kvar rester av information. En person som begär avaktivering av personlig identifierbar information kommer att raderas funktionellt och vi kommer inte att sälja, överföra eller på något sätt använda den personliga identifierbara informationen om den personen.

Vad händer om sekretesspolicyn ändras?

Vi kommer att meddela våra besökare och auktoriserade kunder om ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Men om vi ändrar vår sekretesspolicy på ett sätt som kan leda till att personligt identifierbar information som en besökare eller auktoriserad kund tidigare har begärt att inte avslöjas avslöjas, kommer vi att kontakta besökaren eller den auktoriserade kunden för att göra det möjligt för dem att förhindra ett sådant avslöjande.

Länkar:

Innehåller länkar till andra webbplatser. När du klickar på en av dessa länkar kommer du till en annan webbplats. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för dessa webbplatser eftersom deras sekretesspolicy kan skilja sig från vår.