Minister Demir (N-VA) stämmer beslut om ny (eventuellt dyrare) elräkningsberäkning

Yara
Share:

“Energikrisen är inte rätt tidpunkt för reformer som kräver för mycket pengar”, sa minister Demir. Nu meddelar hon att hon kommer att överklaga beslutet från VREG till hovrätten i Bryssel, och det är första gången som regeringen ställer tillsynsmyndigheten inför domstol.

“Även om jag strängt taget inte har något att säga till VREG, lovade jag parlamentet och folket att jag skulle uttömma alla medel, inklusive juridiska, för att förhindra införandet av en kapacitetstariff i dess nuvarande form och för tillfället.” säger Demir. Hon överklagar till hovrätten, för så är lagen.

Studier visar att en kapacitetstariff kan öka notan för 40 procent av hushållen.Att genomföra en sådan förändring av elräkningarna under energikrisen, där fler och fler familjer redan befinner sig i en mycket svår situation, ger mig stor oro, säger Demir.

”För närvarande finns det heller ingen säkerhet att den här energikrisen kommer att upphöra i vinter, tvärtom. Därför föreslår jag att kapacitetstariffen skjuts upp ytterligare tills situationen stabiliseras tillräckligt.”, skriver hon i ett brev till VREG.