Naturen idag | Sök efter “explosion”

Yara
Share:

Vad är boven bakom dessa blåmärken akne? Fartygspropellrar, pumpstationer eller vattenkraftverk? Faktum är att djur kastas i land brett, under hela året. Jeroen Tammers, studieledare, förklarar: ”Under de senaste åren har vi och frivilliga inventerat ett antal fiskarter längs Vaal under både låg- och högvattenperioder. Dessutom observerade vi skador från fartygspropellrar eller huggning hos både unga och vuxna fiskar. Det är viktigt att vi får en god uppfattning om omfattningen av detta problem.”

För att ta reda på varför undersöker RAVON på uppdrag av Rijkswaterstaat. Som en del av detta projekt besöks rutter längs stränderna och det anordnas möten med naturälskare för att leta efter fiskar som spolas upp på stranden. Detektionsplatser är ytterst relaterade till avståndet till pumpstationer och vattenkraftverk, samt till sjöfartens intensitet. Sålunda beskrivs också fartygspropellrarnas inverkan på inlandssjöfarten.

Volontärer och tillsyn behövs

För att kunna se tillräckligt många stränder letar forskarna efter fler frivilliga som är villiga att gå sådana sträckor längs stranden. Det tar i genomsnitt fem till tio minuter per rutt och kan enkelt kombineras med en trevlig promenad i naturen. Jesper Berndsen, även han forskare på RAVON, har varit med sedan starten: ”Att njuta av de stora floderna och översvämningsslätterna och samtidigt vara användbar är vad man gör som volontär i övervakningsnätverket. Eftersom du kan ge dig ut på de stigar du väljer året runt känner du också de växlande årstiderna och landskapet väldigt bra.”

Ål behöver akut vår hjälp

Från aal har varit under allvarligt hot i sin existens i tio år. Vandringen av glasål – unga ålar som simmar upp i våra floder från havet – har varit mycket låg i decennier. Vuxna ålar som simmar i havet för att häcka möter många hinder. En vuxen ål måste använda trafikerade farleder. Det antas att de kommer att kollidera inte bara med propellrar på fartyg, utan också med pumpstationer och vattenkraftverk.

Registrera

Din hjälp är mycket viktig för utredningen. Du hjälper inte bara ål och andra hotade fiskarter, utan deltar också i viktig forskning om återställande av undervattensnatur. Du kommer också att lära dig mer om olika typer av fisk. Intresserad? Gå till www.ravon.nl/knakaal.

Text: Jeroen Tummers, Jesper Berndsen och Jeroen van Riet, Flytande
Foto från filmen: Jesper Berndsen