OneWeb och Eutelsat undertecknar avsiktsförklaring om att gå samman — IT Pro — News

Yara
Share:

Satellitföretagen OneWeb och Eutelsat har skrivit på en avsiktsförklaring om att gå samman till ett företag i framtiden. Således hoppas europeiska företag bli en satellit-internetleverantör som kan tillhandahålla internet i både låg och hög omloppsbana om jorden.

I praktiken innebär övertagandet att det franska bolaget Eutelsat kommer att ge ut nya aktier, och britterna kommer fullt ut att förvärva OneWeb från befintliga aktieägare. Eutelsat äger redan 23 procent av OneWeb. Den brittiska regeringen var också huvudägare i företaget. Enligt pressmeddelande de nya aktieägarna i Eutelsat och Oneweb i båda bolagen kommer att behålla femtio procent av aktierna. Eutelsat kopplar sina 36 satelliter till 428 aktiva OneWeb-satelliter.

Genom det nya samriskföretaget hoppas båda företagen bli stora aktörer på den globala marknaden för satellitinternet. Tillsammans äger företagen en viktig tillgång: OneWeb-satelliter flyger låg jordbana cirka 400 km från jorden, men Eutelsat-satelliter flyger i geostationär omloppsbana på en höjd av nästan 36 000 km. Lågnivåsatelliter har lägre latens, men tenderar att vara mindre och mindre kraftfulla. Högre satelliter är större och kraftfullare, men förutom att ha mer fördröjning har de även kortare räckvidd på lägre breddgrader.

Inom en snar framtid vill företagen börja arbeta på en plattform som erbjuder både satellittjänster och på terminaler som kan ansluta till båda satelliterna. Företagen räknar med att nå en omsättning på 150 miljoner dollar på fyra år. Enligt företagen ska deras totala värde år 2030 vara cirka 16 miljarder euro.

Varken OneWeb eller Eutelsat nämner Starlink-namnet någonstans i sitt tillkännagivande, men det är svårt att skilja sammanslagningen från det. SpaceX har redan skjutit upp hundratals Starlink-satelliter i rymden och är redan kommersiellt verksamma på många platser. OneWeb har också satelliter och aktiva användare, men företaget gick i konkurs 2020. Efter omstarten blev den brittiska regeringen en viktig aktieägare, men de ville att satelliterna skulle användas till exempel för navigationsändamål. Genom att samarbeta med Eutelsat kan företag även konkurrera kommersiellt med Starlink.