Rekommendationer för cykelinfrastruktur anpassad för att öka cyklingen | Rörlighet

Yara
Share:

Den flamländska regeringen anpassar rekommendationerna för ny cykelinfrastruktur till den ökade cykeltrafiken och de allt populärare speedcyklarna och lastcyklarna. Så säger Flanders mobilitetsminister Lydia Peters (Open Vld). Det handlar bland annat om cykelvägens bredd eller val av underlag.

“Vademecum cykelanläggningar” inkluderar rekommendationer för utformning av cykelinfrastruktur i Flandern. Dokumentet genomgår för närvarande en grundlig uppdatering. Enligt minister Peters är detta nödvändigt eftersom cyklisters rörelser i Flandern har ökat avsevärt och många fler typer av cyklar används, såsom speedbikes, rickshaws eller lastcyklar.

De nya reglerna svarar på detta genom att bland annat rekommendera bredare cykelbanor och ge mer vänteutrymme för cyklister i korsningar.

Inte med nuvarande jobb

Dokumentet är inte tänkt att störa pågående arbete, varnar Peters. Rimlig avvikelse från rekommendationerna bör vara möjlig. “Avsikten är att ta hänsyn till dessa rekommendationer i nya projekt, men detta ska inte ses som ett hinder eller skäl för avslag.”

Efter sommarlovet kommer Väg- och trafikverket att informera alla vägmyndigheter och andra intressenter om ändringarna i cykelmanualen. Workshops kommer att hållas under hösten.

Den flamländska regeringen investerar ytterligare 45 miljoner dollar i cykelvägar

Endast 16 procent av hastighetskontrollerna blinkar till motorcyklister

Granska också: 43 nya ruttkontroller i Flandern till 2023