Rymdteleskopet James Webb slår rekord för att hitta de äldsta och mest avlägsna galaxerna

Yara
Share:

Ett team under ledning av Haojin Yang från University of Missouri-Columbia utnyttjade gravitationslinseffekten från galaxhopen SMACS 0723. Massiva föremål, som galaxhopar, förstorar synen på objekt bakom dem när de ses från jorden.

Det kallas en gravitationslins, och den här linsen gjorde det möjligt för teamet att spåra 88 galaxer med rödförskjutningar större än 11. En handfull av dem skulle till och med ha rödförskjutningar på 20, vilket betyder att dessa galaxer går tillbaka så lite som 200 miljoner år sedan. big bang. Detta skulle göra dem till de äldsta som någonsin upptäckts.

En annan grupp, ledd av Stephen Finkelstein från University of Texas i Austin, har upptäckt en galax med en rödförskjutning på 14,3. Det betyder att galaxen, som laget döpte till Macy-galaxen efter Finkelsteins dotter, uppstod 280 miljoner år efter Big Bang.

Ett tredje team, ledd av University of Edinburgh doktorand Calum Donnan, kan ha satt ett ännu bättre rekord. Han upptäckte en galax med en rödförskjutning på 16,7. Detta kommer att spåra det tillbaka till cirka 250 miljoner år efter Big Bang.

Det bör dock också noteras att dessa studier är preprints och att fynden inte har bekräftats med spektroskopi.