Shells nettoinkomst på 17,6 miljarder euro tack vare stigande energipriser | Ekonomi

Yara
Share:

Olje- och gaskoncernen Shell nådde återigen utmärkta resultat under andra kvartalet tack vare höga energipriser. Det brittiska företaget noterade en nettovinst på 18 miljarder dollar och omvandlade 17,6 miljarder euro. Det är mer än dubbelt så mycket som det var under de tre första månaderna i år, som gav en vinst på 7,1 miljarder dollar.

Shell meddelade också att de kommer att köpa tillbaka 6 miljarder dollar av sina egna aktier under tredje kvartalet. Det nya aktieåterköpsprogrammet kommer utöver de 8,5 miljarder dollar i egna aktier som Shell redan köpte under första halvåret i år.

Shell gynnas bland annat av höga bränslepriser på bensinstationer, delvis orsakat av kriget i Ukraina. Men råoljeraffinering och gashandel tjänade också mer pengar tack vare en kraftig ökning av energipriserna. Vinsten hjälptes också av Shells annullering av en tidigare nedskrivning på 4,3 miljarder dollar då företaget reviderade sina långsiktiga prisförväntningar uppåt.

Justerat resultat var 11,5 miljarder dollar, upp från 9,1 miljarder dollar under första kvartalet. Shells totala omsättning steg till 103 miljarder USD från över 83 miljarder USD under den första perioden i år.

klimat

“Med instabila energimarknader och det pågående behovet av klimatförändringsåtgärder förblir 2022 ett mycket utmanande år för både konsumenter, regeringar och företag”, säger Shells vd Ben van Beurden. “Vi använder vår finansiella styrka för att investera i den pålitliga energiförsörjning världen behöver idag.”

Shell meddelade i veckan att man kommer att fortsätta utveckla gasfältet Galka i brittiska Nordsjön. Detta fält borde producera tillräckligt med gas för att ge värme till 1,4 miljoner hem. Den brittiska tillsynsmyndigheten hade tidigare blockerat projektet av miljöskäl, men på grund av skyhöga energipriser vill Storbritannien tvinga inhemsk olje- och gasproduktion att fungera mer.

Se även: Ska vi byta till bensinransoner? Vi skickar den till en energiexpert

Se även: EU-länderna är överens om att spara gas