Sjöhästen saknar viktiga gener för tillväxt

Yara
Share:

Sjöhästar är nålar, en av de märkligaste havsdjuren. Med sina långa nosar suger de upp mikroskopisk föda, och hanarna bär honornas ägg i en yngelpåse. Deras kroppar är helt inneslutna i benringar.

Forskare vid University of Oregon har funnit att sjöhästar saknar viktiga tillväxtgener som bland annat är viktiga för tandutvecklingen. Men genomet är fullt av repetitiva delar av kod som kallas transposoner, eller hoppande gener. De kan passa in på olika ställen i den genetiska koden och på så sätt hindra andra gener från att påverka utvecklingen av vissa egenskaper.

Skydda ljusa färger

“Denna forskning och nya kunskaper om sjöhästar kan vara ett viktigt verktyg för att skydda dessa underbara djur”, står det i artikeln. Proceedings of the National Academy of Sciences.

I det vilda lever sjöhästar ofta i grunda vatten i varma tempererade till tropiska vatten. Ett antal arter lever på korallrev. Här fungerar sjöhästens livliga färger som kamouflage.

Det finns två typer av sjöhästar i Nordsjön: den kortsnörade sjöhästen och den långnynade sjöhästen.

Sjöhästar är svåra att hålla i fångenskap och ännu svårare att avla. När ungarna föds är de ofta väldigt små och sårbara. Endast 5 av 1000 ungar överlever.

Många arter hotas av förstörelse av livsmiljöer och överfiske.