Skattemyndighetens nederlag i en tvist med den finska koncernen kostade den belgiska statskassan minst 100 miljoner |  Pengar

Skattemyndighetens nederlag i en tvist med den finska koncernen kostade den belgiska statskassan minst 100 miljoner | Pengar

Yara
Share:

Special Revenue Inspectorate (BBI) har lidit ett nederlag som kommer att kosta den belgiska statskassan mer än 100 miljoner euro. Efter år av rättstvister mot den finska energikoncernen Fortum kommer BBI inte längre att överklaga det nyligen gjorda beslutet. Här är vad De Tijd skriver idag.

BBI hävdade att den finska koncernen 2008 skapade en “papperskonstruktion” med det belgiska företaget för att dra nytta av det fiktiva ränteavdraget. Sedan 2011 har skattemyndigheten börjat skicka skattekrav till Fortum. Hon betalade beloppen, men överklagade dem också i domstol.

I juni 2020 ansökte Fortum till förstainstansrätten i Antwerpen för att bestrida anspråk relaterade till 2010, 2011, 2012 och 2013 års värderingar. Domstolen håller nu med Fortum och konstaterar att det fanns ett ekonomiskt och ekonomiskt ansvarsfullt skäl för att skapa en sådan juridisk struktur. Samtidigt meddelade skattemyndigheten att de skulle begrava stridsyxan och inte skulle överklaga.

På grund av annulleringen av ytterligare skattetaxeringar för 2010-2013 har den belgiska staten redan varit tvungen att betala Fortum minst 77,6 miljoner euro i felaktigt utbetalda eller innehållna belopp. Detta belopp har höjts med 26,6 miljoner euro på grund av moratoriet. Lagförslaget kan fortfarande hävas eftersom det första målet för räkenskapsåret 2009 fortfarande väntar på ett avgörande från Kassationsdomstolen.

VD och koncernchef Markus Rauramo för den finska energikoncernen Fortum. © AP