SnowWorlds huvudvärk i händerna på ett dotterbolag till Crescent

Yara
Share:

Att det holländska företaget Coucke SnowWorld hamnar ekonomiskt på fel sida beror på den belgiska halvmåneprodukten, som också finns i den flamländska entreprenörens portfölj. Situationen har sedan rättats till.

Chef för inomhusskidbackar SnowWorld

låt mig veta på onsdag att han är under press från sina banker, regeringen och sin revisor. Alla intressenter svävar i dimman när de väntar på tillförlitliga uppgifter för räkenskapsåret 2020-21.

Att det holländska företaget inte går bra detta räkenskapsår beror på det nya accesssystemet på SnowWorld-platser. “Att implementera detta system har varit problematiskt,” sa SnowWorld. “Belvis på grund av detta har den årliga revisionen av bokföringen försenats.” Resultat: Den externa revisorn (Mazars) vill inte godkänna årssiffrorna. Den kommer att avstå från att rösta “på grundval av aktuella resultat och granskningens status.”

Källan till problemen verkar ligga i Leuven, och närmare bestämt i teknikföretaget Crescent.

, som fram till maj 2018 hette Option. Crescent utvecklade biljett-, kassa- och åtkomstsystemet. Systemet, som först distribuerades på flera platser, hade enligt uppgift problem med att bearbeta data. Som ett resultat kunde skidbacksoperatören inomhus inte ge en exakt omsättning.

En intressant detalj: Mark Cooke är aktieägare i båda bolagen genom sitt investeringsbolag Alychlo. Han äger 91% av SnowWorld och är den näst största aktieägaren i Crescent (9,63%) efter VD och styrelseordförande Eric Van Zele (23,56%).

För att vara på den säkra sidan bestämde sig SnowWorld för att implementera ett alternativt åtkomstsystem till deras skidbacke i Amneville (Metz), som byttes ut förra året. Samtidigt sägs det att Crescent-systemet är löst och fungerar bra. “Till båda parters belåtenhet”, står det i Leuven.

Enligt våra – obekräftade – uppgifter skulle SnowWorld ha försökt gottgöra med Crescent, men de två bolagens årsredovisningar säger inget om detta. Crescent uppger att “ingen rättstvist har inletts” mellan Leuven och SnowWorld.

huvudvärk

Problem med åtkomstsystemet och revisorn är inte Landgraafs enda huvudvärk. Företaget är också under press från sina banker och den holländska regeringen.

SnowWorld sitter vid bordet med sina bankirer eftersom man tappade omsättning i Nederländerna på grund av den påtvingade corona-stängningen och som ett resultat av detta inte uppfyllde vissa villkor i låneavtalet (covenants på jargong). Skidföretaget hoppas få ett tillfälligt undantag från finansinstitut.

7

grenar

SnowWorld driver sju inomhusskidparker i Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Som om det inte vore nog kan operatören för inomhusskidåkning också behöva betala tillbaka en del av kronstödet (NU-stödet) som den holländska regeringen fått. Detta på grund av problem med det nya accesssystemet. “Osäkerhet i intäktsredovisning påverkar NOW-stöd som begärts och redan delvis erhållits. Men vi gör vårt bästa för att meddela detta stöd.” Mängden assistans är okänd.

Trots ekonomiska problem förblir ledning och styrelse säkra på SnowWorlds “kärnlönsamhet”. De anser att det finns tillräckliga ekonomiska resurser för att “garantera kontinuiteten i företagets verksamhet.” Dessutom återvände besökarna till företagets skidbackar.

SnowWorld driver sju inomhusskidparker i Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Det sägs vara den största inomhusskidbyn i Europa. Cooke har också ägt en skidbacke inomhus i sitt land sedan han förvärvade Aspen i april. Och efter att ha tagit över RSC Anderlecht 2017 äger man även Yeti konstgjorda skidbacke i Neerpede, precis intill fotbollslagets träningsanläggning.

Läs också