Sofinas portfölj är 1,2 miljarder lättare på sex månader

Yara
Share:

Sofinas portfölj sjönk med 1,2 miljarder euro under första halvåret till 10,1 miljarder eller 302 euro per aktie. Denna nedgång speglar det kraftigt begränsade värdet hos många av de teknikföretag som Boël har en andel i.

Öron

har sedan 2018 gett ut ett nyhetsbrev två gånger om året. Som sådan ger familjen Boel investerare en ögonblicksbild av dess nyckelresultat och den viktigaste utvecklingen i portföljen – kort efter stängningen var sjätte månad.

Det tionde nyhetsbrevet uppmärksammas mer än det tidigare eftersom Sofina hade det mest hektiska halvåret. Familjen Boels innehav har uppmärksammats av entreprenörer som ifrågasätter värderingen av den indiska lärandeappen Byju’s, dess största engagemang. Som ett resultat föll Sofinas aktiekurs med nästan 55 procent under det första halvåret.Byju’s har utvärderats utifrån den information som vi fått i detta skede.

Sofina svarar för första gången på kritiken mot dessa shorts i ett nyhetsbrev. Även om de förmodligen inte kommer att nöja sig med det svaret.

Även om vi, som minoritetsaktieägare, inte kan rapportera information om eller på uppdrag av våra portföljbolag, noterar vi att Byju’s offentligt svarade på anklagelserna vid den tidpunkten. “Vi har fortsatta diskussioner med Byjus och medaktieägare och bolaget har värderats utifrån den information som vi fått i detta skede.” I slutet av förra året ägde Sofina en andel på 5,24 % i ett indiskt språkinlärningsföretag.

Egenvärde

Den centrala figuren i nyhetsbrevet är alltid ett egenvärde. Och den sjönk med en tiondel under första halvåret till 10,1 miljarder euro jämfört med slutet av december (11,3 miljarder euro). Detta är den första nedgången sedan 2011. Detta har bara hänt tre gånger sedan 2001.

Sofinas substansvärde per aktie per den 30 juni var 302 euro. Vid måndagens stängningskurs på €210,6 noteras Boëls innehav till en rabatt på cirka 30 procent, medan Sofina konsekvent noterades till en (rejäl) premie fram till slutet av förra året. För att illustrera: i slutet av förra året noterades aktien till en premie på 27,9 %.

Biobest

Trots det svåra halvåret Sofia fortsatte att satsa. Sedan början av 2022 har han varit involverad i tio företag, inklusive Biobest, Floridas “humlapollinator”.

Under det första halvåret ökade Sofina också sin andel i den indiska fintechjätten Cred och i Vinted, en app där användarna säljer begagnade kläder. “Vi tror att det nuvarande klimatet också erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter både inom och utanför vår portfölj”, säger VD Harold Boel.

Innehavet sålde verkligen sin andel i den kinesiska nätbutiken Miss Fresh, där det sedan 2018 sent