RINGA UPP. Köpare måste låna mer och mer pengar till ett hus, men även det räcker knappt

RINGA UPP.  Köpare måste låna mer och mer pengar till ett hus, men även det räcker knappt

© MARC HERREMANS – HOUSE OF MEDIA Att köpa hus är fortfarande möjligt i vårt land, men den som vill köpa måste investera mer av sina egna pengar. Detta anges i studien av National Bank. För yngre familjer, som ofta har lägre inkomster, eller andra mindre ekonomiskt gynnade familjer, innebär det i vissa fall att … Read more