Ska vi vara oroliga för den nya BQ.1-kronvarianten?  Virolog Steven Van Gucht förklarar.
Virologen Mark Van Ranst konstaterar att infektionssiffrorna ökar, medan antalet patienter med coronavirus på sjukhus fortsätter att minska. “Nu är det för första gången på länge färre än femtio intensivvårdsplatser upptagna av...