Gas flödar igen (lite) genom Nord Streams gasledning

Efter underhållet av Nord Stream 1-gasledningen återupptogs gastillförseln genom gasledningen mellan Ryssland och Tyskland på torsdagsmorgonen. Dess kraft är dock fortfarande reducerad till fyrtio procent. Nord Stream 1 stängdes av för underhåll och reparationer i början av juli, “men nu flödar gasen genom rörledningen igen”, bekräftar en talesman för Nord Stream AG. Men han understryker … Read more