EU:s medlemsländer motsätter sig Europeiska kommissionens gasplaner

Tre medlemsländer anger att de inte kommer att stödja EU-kommissionens plan för att minska gasutsläppen. Dessutom har nio medlemsstater fortfarande frågor. Planen ger medlemsländerna 15 % besparingar på gas. EU-ambassadörer från bland annat Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Polen och Portugal deltog med oro vid onsdagens möte. De är oroade över att kommissionen helt … Read more

Gas flödar igen (lite) genom Nord Streams gasledning

Efter underhållet av Nord Stream 1-gasledningen återupptogs gastillförseln genom gasledningen mellan Ryssland och Tyskland på torsdagsmorgonen. Dess kraft är dock fortfarande reducerad till fyrtio procent. Nord Stream 1 stängdes av för underhåll och reparationer i början av juli, “men nu flödar gasen genom rörledningen igen”, bekräftar en talesman för Nord Stream AG. Men han understryker … Read more