Värsta studenten i Europa: Belgiens budget kollapsade totalt, underskott på 31,5 miljarder nästa år
© BELGIEN Planeringsbyrån förutspår att nästa år kommer budgetunderskottet att stiga till 31,5 miljarder euro, vilket är 5 miljarder euro mer än sommarprognosen. Mot denna röda bakgrund borde regeringen leta efter miljarder...