Cirka fyrahundra anställda fruktar för sina jobb: Huntsman-filialen stänger i Everberg (Kortenberg)
Det amerikanska företaget Huntsman kommer att stänga filialen i Everberg i slutet av 2023, osäkerhet bland de anställda. — © ROBTV Everberg – Det amerikanska kemiföretaget Huntsman, som har en filial i...