Tihange 3 stannar oväntat: “Strömförsörjning utom fara”
Tihange 3-kärnreaktorn stannade plötsligt. Detta är särskilt irriterande för Angie Electrabel. Och dyrt, säger experter. Samtidigt är orsaken till den automatiska avstängningen också känd: ett tryckfall i en av ånggeneratorerna i den...