Unilever lyckas absorbera högre kostnader med högre priser | Utomlands

Yara
Share:

Högre ingredienskostnader hade liten inverkan på Unilevers resultat för gruppen för livsmedel och personlig vård under första halvåret i år. Trots allt höjde företaget bakom varumärken som Knorr, Ola och Dove priserna också. Det gjorde att färre produkter såldes men omsättningen ökade i balansräkningen.

Vinstmarginalerna sjönk något på grund av högre inköpspriser. Trots allt förblev nettoresultatet i stort sett stabilt. Den har vuxit från 3,4 miljarder euro under de första sex månaderna förra året till 3,2 miljarder euro i år. Rörelseresultatet under detta halvår var högre än föregående år.

Totalt sett räknar Unilever med att inflationen kommer att absorbera 4,6 miljarder euro i extra utgifter i år på grund av inflationen. “Det är verkligen osynligt,” sa CFO Graham Pitketley.

Koncernen räknar med att omsättningstillväxten i år blir högre än den tidigare aviserade ökningen från 4,5 % till 6,5 %. Rörelsevinstmarginalen kommer att ligga runt 16 procent.