Varför evakuerades resenärer från täppta Talis först efter timmar? “Det finns ingen annan lösning”

Yara
Share:

Hur fungerar denna tågevakuering?

“Om tåget stannar i Belgien, ringer föraren expeditionstjänsten på vägen så snart som möjligt”, förklarar Dmitry Temmerman, NMBS talesman. “De letar efter ett sätt att lösa det här problemet så snabbt som möjligt.”

“Om det behövs kommer NMBS att gå till platsen för att noggrant bedöma situationen. NMBS efterlyser redan bussar som kommer att användas för att evakuera resenärer så fort situationen blir säker. Och efter evakueringen kommer dessa bilar att användas så länge de används som ersättning för bussar på den skadade järnvägslinjen.”

Att evakuera resenärer är en prioritet, framhåller Temmerman, men det kommer bara att ske om situationen är säker och ett alternativt transportsätt finns. Platsen där tåget rastar måste också vara tillgängligt: ​​om tåget stannar i en kurva gör det inte det. För att starta evakueringen kommer tågrörelsen i den berörda riktningen att stoppas.

”Det kan aldrig hända från ett ögonblick till ett annat om det finns ett annat tåg på den järnvägen i andra riktningen och det måste passera först. Men då tar det 10 minuter eller en halvtimme, inte timmar”, säger Temmerman. ”Dessutom måste det finnas tillräckligt med personal från oss på plats för att säkerställa en säker evakuering. För det är inte säkert att släppa in folk på järnvägsspåren.”