Warner Music Group använder SoundCloud royaltysystem – Bild och ljud – Nyheter

Yara
Share:

Warner Music Group kommer att använda SoundClouds fan-baserade royaltysystem. Som ett resultat är inkomsten för Warner Music Group-artister på streamingplattformen inte längre proportionell, utan baseras på antalet spelningar varje artist har spelat.

US Music Distributor är det första stora skivbolaget på SoundCloud att använda Fläkt royalty system där royalties inte längre fördelas proportionellt mellan musiker, utan baseras på absoluta lyssnarfrekvenser och lyssnarbeteende.

Warner Music Group använde tidigare ett royaltysystem där alla prenumerations- och reklamintäkter slogs samman och distribuerades sedan pro rata till artister. De författare som lyssnades mest på fick också royalties enligt samma förhållande. Detta arrangemang är en standard inom musikbranschen och ger enligt SoundCloud att mindre artister, jämfört med sina mer etablerade motsvarigheter, tjänar mycket mindre royalties, även om de får många auditions. SoundCloud introducerar ett fläktdrivet belöningssystem år 2021.

SoundCloud Fan Rewards System