Zuhal Demir stämmer Vreg bandbreddshastighet

Yara
Share:

Den flamländska energiministern Zuhal Demir (N-VA) motsätter sig planerna från den flamländska energitillsynsmyndigheten Vreg att införa kapacitetstariffen oförändrad. Hon går till hovrätten.

“Även om jag strängt taget inte har något att säga till Wreg, lovade jag parlamentet och medborgaren att jag skulle använda alla medel, inklusive juridiska, för att förhindra införandet av en kapacitetstariff i dess nuvarande form och för tillfället.” säger energiministern Flandern Zuhal Demir (N-VA) i ett pressmeddelande.

Ministern citerar en studie som visade att 40 procent av hushållen kommer att se en ökning av sina årliga räkningar på grund av en kapacitetstariff som träder i kraft den 1 januari 2023. De flesta av befolkningen är inte heller medvetna om att tariffen finns. Ministern vill att taxestrukturen ska utarbetas bättre och att införandet ska ske senare. “Energikrisen är inte rätt tidpunkt för en reform som höjer notan för för många medborgare”, sa ministern och noterade att det inte heller finns någon parlamentarisk majoritet för att införa en ny taxestruktur.

Med en kapacitetstariff betalar konsumenterna inte längre enbart utifrån sin totala förbrukning, utan också utifrån det ögonblick då de konsumerar. Ju mer konsumtionen fördelas över dagen, desto mindre betalar konsumenten. På så sätt undviks toppar och belastningen på elnätet minskar.

Ministern har redan gjort klart att hon inte håller med Wregs planer.